LSH - Laparoskopowa histerektomia nadszyjkowa

[Laparoscopic Supracervical Hysterectomy]

LSH procedure

Laparoskopowa histerektomia nadszyjkowa to usunięcie macicy przy zachowaniu szyjki macicy. Procedura ta znana jest również pod skrótem LSH (ang. Laparoscopic Supracervical Hysterectomy).

W trakcie zabiegu LSH macica zostaje odsłonięta poprzez nacięcie więzadeł i odcięcie dopływu krwi – jajniki i jajowody zostają oddzielone od macicy i pozostają w jamie brzusznej. Nacięcie i odcięcie następuje przy użyciu kleszczy tnących i koagulacyjnych, takich jak LiNA PowerBlade.

Po odsłonięciu macicy następuje jej amputacja na wysokości węziny przy ujściu szyjki macicy. Amputacji można dokonać przy pomocy pętli. LiNA Medical oferuje szeroki wybór pętli do tego celu: LiNA Bipolar Loop, która wykorzystuje energię bipolarną, oraz LiNA Gold Loop i LiNA Gold Loop HC, które wykorzystują energię monopolarną.

Po amputacji macicę można wyciągnąć przy pomocy morcelatora, np. bezprzewodowego morcelatora LiNA Xcise. Następnie chirurg kawałkuje macicę/tkankę i usuwa ją poprzez nacięcie w powłokach brzusznych.

Po usunięciu macicy z jamy brzusznej przy pomocy morcelatora zamyka się dostępy i następuje zakończenie zabiegu LSH.