Miomektomia - Zabieg laparoskopowy

[Myomectomy - Laparoscopic procedure]

Miomektomia stanowi chirurgiczne usunięcie włókniakomięśniaków / mięśniaków. Oznacza to że podczas zabiegu miomektomii macica zostaje zachowana i wciąż występuje zdolność reprodukcji. Obecność włókniakomięśniaków nie oznacza automatycznie konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, ale w przypadkach, w których występuje ból lub ucisk, nieprawidłowe krwawienie lub występuje wpływ na zdolności reprodukcyjne, wykonywana jest miomektomia.

Niektóre mięśniaki są usuwane z macicy przez nacięcia. Nacięcia wykonane w macicy są zszywane, natomiast morcelator jest stosowany do usuwania włókniakomięśniaków z jamy brzusznej. Inne mięśniaki są połączone z macicą tylko za pomocą szypuły i mogą być wycięte za pomocą elektrody tnącej. W czasie resekcji mięśniak jest usuwany za pomocą morcelatora, takiego jak Lina Xcise Morcellator oferowany przez Lina Medical.