LiNA Fascia Scalpel

Skalpel LiNA Fascia Scalpel – jednorazowy instrument do bezpiecznego poszerzenia nacięcia pod trokar.

Podczas zabiegu cholecystektomii laparoskopowej, operacji wyrostka robaczkowego i innych procedur laparaskopowych wymagane jest usunięcie naciętych powłok umożliwiające wprowadzenie trokarów. Skalpel LiNA Fascia Scalpel upraszcza usunięcie powłoki
poprzez poszerzenie nacięcia pod trokar w sposób bezpieczny i zmniejszający ryzyko urazu bez niebezpieczeństwa perforacji tkanki lub jamy.

Bezpieczne ostrze z izolacją zwiększa bezpieczeństwo użytkowania

Nacięcie pod trokar powiększane jest poprzez wykonanie niewielkiego nacięcia powięzi. Tarcza chroni próbkę tkanki lub płynu przed kontaktem z ostrzem.

Krótkie ostrze oznacza minimalne uszkodzenie tkanki mięśniowej

Krótkie, izolowane ostrze skalpela gwarantuje minimalne uszkodzenie otaczającej tkanki.

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt gwarantuje bezpieczny chwyt

Krótka tarcza ochronna wokół skalpela zapewnia ochronę, a tym samym minimalne uszkodzenia pobliskiej tkanki. Nacięcie pod trokar powiększane jest poprzez wykonanie niewielkiego nacięcia powięzi. Tarcza chroni próbkę i tkankę przed kontaktem z ostrzem.