Image module

Współpracujemy

Sponsorujemy

Image module
Image module

©2024 LiNA Medical ApS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich regionach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem LiNA Medical, aby uzyskać informacje dotyczące produktów dostępnych w Twoim regionie. Przedstawione informacje są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Jeśli jesteś pacjentem szukającym dodatkowych informacji, porozmawiaj z pracownikiem służby zdrowia. Przed użyciem któregokolwiek z produktów LiNA zawsze należy zapoznać się z instrukcją użytkownika zawartą w opakowaniu w celu uzyskania pełnych informacji dotyczących wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i wskazówek.