Polityka prywatności strony internetowej lina-medical.pl

 

Postanowienia ogólne: 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://lina-medical.pl jest LiNA Medical Polska Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Rolna 8A, 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000229675, NIP: 7781424861, REGON: 300016026, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 50.000zł, nazywana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca stronę: https://lina-medical.pl.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Pawłem Wierzbickim, na adres rodo@lina-medical.com.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbając o prywatność oraz czas osób odwiedzających naszą stronę, przygotowaliśmy skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Wypełniając formularz, składając zamówienie lub kontaktując się z nami, Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że dane te pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim wbrew niniejszej polityce.
 2. Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Użytkownika odwiedzającego strony, takie jak podstrony, które są wyświetlane, czas pozostania na stronie, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 3. Korzystamy z narzędzi remarketingowych, takich jak np. Facebook Pixel, by kierować do Użytkownika reklamy.
 4. Wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.
 5. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Linkedin, YouTube.
 6. Wykorzystujemy pliki cookies, w celu zwiększenia komfortu korzystania ze strony przez Użytkownika.
 7. Udostępniamy dane osobowe Użytkownika innym podmiotom z grupy LiNA oraz wybranym osobom/podmiotom trzecim współpracującym z nami.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
LiNA Medical Polska Sp. Z o.o.,
62-080 Sady,
ul. Rolna 8A

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest:
Paweł Wierzbicki
rodo@lina-medical.com
tel. +48 796 014 514

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia mogą być realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z naszym IODO.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by wysłać formularz lub skontaktować się z nami.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tylko tak długo, jak są potrzebne do wypełnienia umowy i wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających;
 2. przechowujemy dane osobowe Użytkownika na czas archiwizowania dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 3. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 4. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 5. w ograniczonych w czasie celach statystycznych;
 6. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 7. do celów marketingowych do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Usunięcie danych osobowych nastąpi natychmiast po poinformowaniu Administratora przez Użytkownika o takim zamiarze, o ile nie będzie to sprzeczne z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych np. do celów podatkowo-skarbowych.

Bezpieczeństwo

Strona  LiNA Medical w całości lub w części wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, można rozpoznać, gdy zmieni się z „http: //” na „https: //”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które są nam przekazywane przez Użytkownika, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Faktury

Jeżeli wystawiamy fakturę, to w tym celu przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik w sposób naturalny przekazuje nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest  zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Zgoda marketingowa

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody marketingowej informujemy, że dane Użytkownika mogą zostać przekazane współpracującym z Grupą LiNA agencjom marketingowym i firmom reklamowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika, która w każdym momencie może zostać cofnięta.

Formularz kontaktowy

Jeśli Użytkownik wyśle nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które zostaną podane, aby odpowiedzieć na pytanie Użytkownika i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez zgody Użytkownika.

Dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przechowywane są, do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzane lub w sytuacji gdy nie będzie już potrzebny cel przechowywania (np. po wypełnieniu prośby).

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekuje Użytkownik,
 2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 3. ulepszać funkcje dostępne dla Użytkownika na stronie,
 4. korzystać z narzędzi analitycznych,
 5. korzystać z narzędzi marketingowych,
 6. wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube,
 7. zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę Użytkownik zawsze może wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Jednakże, wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Ich wyłącznie może utrudnić korzystanie z pełnej funkcjonalności strony.  Spowoduje to również brak możliwości przekazywanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google. Wtyczkę do przeglądarki można pobrać i zainstalować  korzystając z linka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dotyczące usługi Google Analytics.
Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań Użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Funkcje społecznościowe i marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebook, Linkedin, by kierować do Użytkownika reklamy w tych serwisach. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie strony narzędzia pochodzące od tych podmiotów. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube.

Wtyczki do Facebooka

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Użytkownik może uzyskać dostęp do przeglądu wtyczek korzystając z poniższego linku: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gdy Użytkowni odwiedza naszą stronę, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką Użytkownika, a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez Użytkownika stronach z adresu Jego IP.

Jeśli Użytkownik kliknie na przycisk „Lubię to” na Facebooku to, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie,  Facebook, może połączyć zawartość naszej strony z  profilem Użytkownika na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty w naszej witrynie z kontem Użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z politykę prywatności Facebooka na: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody  na to, aby Facebook kojarzył wizytę w naszej witrynie z kontem Użytkownika na Facebooku, Użytkownik powinien wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że Użytkownik odwiedził nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli Użytkownik korzysta z  przycisku LinkedIn „Poleć” i jest zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę Użytkownika w naszej witrynie z kontem Użytkownika. Chcielibyśmy podkreślić, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Youtube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli Użytkownik odwiedza jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które strony Użytkownik odwiedził.

Jeśli Użytkownik zalogował się na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z osobistym profilem Użytkownika. W celu uniknięcia powiązania należy się wylogować z konta YouTube.

YouTube jest używany, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych Użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych w serwisie YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Mapy Google

Strona LiNA Medical Polska korzysta z usługi mapowej Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu uatrakcyjnienie naszej witryny i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Logi serwera

Korzystanie ze strony LiNA Medical Polska wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.