Image module

LiNA LapGuard™

Usuwanie dymu i zapachów

Filtr ULPA LiNA LapGuard™ z węglem aktywnym zapewnia odprowadzanie i filtrowanie dymu operacyjnego podczas zabiegów laparoskopowych.

Czyste powietrze w sali operacyjnej

Najnowsze rekomendacje dotyczące chirurgii laparoskopowej w przypadkach z potwierdzeniem lub podejrzeniem choroby COVID-19 zalecają stosowanie urządzeń odsysających, filtrów do odprowadzania dymu, przyrządów do wyciągania oraz wacików, aby:

(1) zapobiegać transmisji aerozoli, usuwając dym, aerozole oraz CO2 z odmy otrzewnowej podczas zabiegu, a także

(2) unikać wybuchowego rozproszenia płynów ustrojowych podczas wyjmowania trokarów i próbek.1

Wiriony koronawirusów mają średnicę około 125 nm.2 W przypadku wirusa SARS-CoV-2 średnica wynosi około 100 nm.3

Filtr LiNA LapGuard™ został poddany testom, obejmującym wirusy* o średnicy 25–27 nm. Skuteczność filtracji wyniosła 99,999968% (*w postaci aerozolu).

Image module

Łatwa konfiguracja i prosta obsługa

Złączkę luer lock należy podłączyć do systemu trokara z portem do odprowadzania gazów. W przypadku dłuższego użytkowania podczas zabiegów elektrochirurgicznych zacisk rolkowy można regulować, aby zapewnić stały przepływ gazu.